Dava Dosyası İptal Etme

Günümüzde her insan, birçok nedene dayanarak dava açabilir. Ancak bazı durumlarda dava dosyası iptal etme de talep edilebilir. Bu konu oldukça geniş olmakla beraber, kişiler davaların türüne göre araştırma yapmalıdır.

Bunlardan biri olan ceza davasının iptali için aranan üç durum yer alır. Bunlar şöyledir;

 1. Şikâyet eden taraf, ilgili şikâyeti geri çekerse ve dava kamu davasına dönecek çerçevede bulunmazsa.
 2. Soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı alınırsa, dava açılmadan ilgili dosya kapanabilir.
 3. Ceza davasında kapanma olması için, uzlaşma da yer alır. Bu kapsamda bulunan davalarda, ilgili taraflar arasına uzlaşma koşulları onaylanırsa, ilgili davanın kapanması yapılır.

Söz konusu maddeler, ceza davası iptali sağlar. Takibi şikâyete bağlı bulunmayan suçlarda söz konusu şikâyetten vazgeçmede; soruşturma aşamasında ise takipsizlik kararı verilir. Ancak kovuşturmada ise ilgili ceza davasının, iptaline neden verir. Bunlardan bir kısmı,

 1. Güveni kötüye kullanma,
 2. Mala zarar verme,
 3. Kişilerin sükûn ve huzurunu bozma,
 4. Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişki,
 5. Cinsel saldırı,
 6. Taksirle yaralama,
 7. Basit tıbbi müdahale sonucu giderilmesi yapılabilecek kasten yaralama şeklindedir.

Takibi şikâyete bağlı bulunmayan suçlarda ise ilgili kişi şikâyetten vazgeçse dahi kamu davası şeklinde devam eder. Bunlardan bazıları,

 1. Çevrenin kasti kirletilmesi suçu,
 2. Dolandırıcılık suçu,
 3. Haberleşme gizliliğini ihlal suçu,
 4. Şantaj suçu,
 5. Bilerek çocuk düşürme suçu,
 6. Kasten yaralama suçu,
 7. Kasten adam öldürme suçu gibidir.

Maddeler oldukça geniş olduğu için, ilgililer kanunlara bakmalıdır.

Atama İptali Davası Nedir?

Kamu personeli ilgili mesleğine başlarken yahut devam ederken meydana gelen durumlar ötürü atama yapılmamasıdır.  Atamaya ilişkin idarenin tesis etmiş olduğu işlemler hukuka aykırıysa açılır.

Gerçekleştirilen atama işlemleri, idari işlemlerde bulunması gereken,

 1. Yetki,
 2. Şekil,
 3. Sebep,
 4. Konu,
 5. Amaç unsurları taşımalıdır.

Bununla beraber unutulmaması gereken, belirli bir süre içerisinde açılması gerektiğidir. Dava dosyası iptal için talep reddi kararı tebliği ya da atama gerçekleştirilmemesi ardından, 60 gün kapsamında yetkili durumda olan idare mahkemesine dava için başvurulabilir.

Yürütme durdurma kararı için iki şart olup, bunlar idari işlemin açık şekilde hukuka aykırı bulunması ile uygulanması telafi edilmesi imkânsız ya da güç zararların meydana gelmesidir.

İtirazın iptali Davası Nedir?

Dava nasıl iptal edilir hakkında söz konusu davanın açılması, takibe itirazda bulunan borçlu hakkındadır. Birden çok sayıda borçlu kişi takip itirazında bulunmuşsa, davalı olarak gösterilir.

Takibi yasal yollar kapsamında öğrenmiş, ancak süre çerçevesinde itirazda bulunmamış borçlularda takip kesinleşmiştir. Böylece dava açılmayarak, hacze geçilir.

Peki, dava ne zamana kadar açılabilir? İcra dosyası için itiraz takip alacaklısı kişiye tebliğ edildikten, 1 yıl kapsamına açılmalıdır. Tazminat talepleri ile konusu bir miktar para ödemesi söz konusu olan ticari davalarda alacak hakkında davanın açılması gerçekleşmeden önce arabulucuya gitmek, kanunlarımız çerçevesinde zorunludur.

Dava açılması sonrasında alacaklı tarafından yapılan iddiaları haklı bulursa şunlar olur;

 1. İtiraz iptali kararı verilir.
 2. Eğer talepte bulunulmuşsa, borçlu aleyhine olan icra inkâr tazminatına hüküm verilebilir.

Eğer mahkeme borçlu tarafından gerçekleştirilen itirazları haklı bulursa da dava reddedilebilir. Şayet talep edilmişse, alacaklı aleyhine olan icra inkâr tazminatı için hüküm verilebilir.

Eğer dava iptali yapılacaksa, bir takım kurallar ve koşullar da olabilir. Bu nedenle bir dava açmışsanız ancak iptalini gerçekleştirmek istiyorsanız, kendi durumunuzu detaylarıyla incelemek önerilir.

Bu Yazıyı Paylaş