5651 sayılı Kanun nedir?

5651 sayılı Kanun, Türkiye'de 2007 yılında kabul edilen bir yasadır ve tam adı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" olarak bilinir. Bu kanun, Türkiye'deki internet kullanımını ve içeriklerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kanun, internet ortamındaki içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları, erişim sağlayıcıları ve toplu kullanım sağlayıcıları gibi internet hizmeti sunan kuruluşların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

Aynı zamanda 5651 sayılı Kanun, internet üzerinden işlenen belirli suçlarla mücadele etmek amacıyla kullanılan bir mevzuattır. Kanunun 8. maddesi, erişimi engellenebilecek suçları açıkça sıralar ve bu suçların önlenmesi veya engellenmesi için alınabilecek tedbirleri belirler. Bu suçlar arasında intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama gibi suçlar yer almaktadır.

5651 sayılı Kanun, Türkiye'de internetin kullanımını düzenlerken aynı zamanda suçların önlenmesi ve suçlarla mücadele konusunda bir çerçeve sunar. Kanun, vatandaşların internet üzerindeki potansiyel suçları yetkililere bildirebilmeleri için bir ihbar mekanizması da içermektedir. Bu kanunun amacı, internetin güvenli ve düzenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve suçlarla mücadele etmek için gereken hukuki altyapıyı sunmaktır.

Bu kanun, internet ortamındaki içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları, erişim sağlayıcıları ve toplu kullanım sağlayıcılarının sorumluluklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Aynı zamanda, internet üzerinden işlenen belirli suçlarla mücadele yöntemlerini ve kurallarını belirler.

Kanunun 8. maddesi, erişimi engellenebilecek suçları açıkça sıralar. İnternet üzerinde şüpheli içeriklerin bulunduğu ve aşağıdaki suçları işlediğine dair yeterli şüphenin bulunduğu durumlarda, bu içeriklere erişimi engelleme kararı alınabilir. Bu suçlar şunlardır:

  1. İntihara yönlendirme (Türk Ceza Kanunu madde 84)
  2. Çocukların cinsel istismarı (Türk Ceza Kanunu madde 103, birinci fıkra)
  3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (Türk Ceza Kanunu madde 190)
  4. Sağlık için tehlikeli madde temini (Türk Ceza Kanunu madde 194)
  5. Müstehcenlik (Türk Ceza Kanunu madde 226)
  6. Fuhuş (Türk Ceza Kanunu madde 227)
  7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (Türk Ceza Kanunu madde 228)
  8. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçlar (25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı kanun)

Bu suçlardan biri veya birkaçıyla ilişkilendirilen bir internet sitesi hakkında şikayette bulunmak isteyen vatandaşlar, www.ihbarweb.org.tr adresini ziyaret edebilirler. Bu platform, suç içeren içeriklerin tespiti ve erişimin engellenmesi sürecine katkıda bulunmak için kullanılabilir.

Bu Yazıyı Paylaş