Çarşamba , Şubat 20 2019
Ana Sayfa / Haberler / Faiz Hesaplama Online

Faiz Hesaplama Online

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan getiridir. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli anlamına gelir. Faiz kavramı finansal matematiğin temelini oluşturmaktadır.

Basit faiz nedir?
Basit faiz, sadece tek dönem için anapara üzerinden belli bir oranda getiri hesaplanan faiz türüdür. Örnek olarak 1000 TL 1 yıl vadeli %10 yıllık faizle vadeli mevduat yapıldığında vade sonunda 100 TL faiz getirisi olacaktır ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. (Devletin yapacağı gelir vergisi stopaj kesintisi hariç)


Faiz nasıl hesaplanır?
Faiz hesaplaması basit faiz ve bileşik faiz olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Basit faiz nasıl hesaplanır?
Basit faiz hesaplamasında faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

Faiz Getirisi = Anapara X (Faiz Oranı / 100) X Vade

Bileşik faiz nasıl hesaplanır?
Bileşik faiz hesaplamasında vade sonundaki anapara ve faiz getirisi toplamı aşağıdaki formülle hesaplanır. Formülde dikkat edilmesi gereken nokta faiz oranının faizlendirme sıklığı ile uyumlu olmasıdır.

Bileşik faiz nedir?
Bileşik faiz, faizlendirme sıklığına göre vade sonuna kadar her dönem sonunda kazanılan faizin anaparaya ilave edilerek yeniden faize yatırılması ile her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faiz türüdür. Örnek olarak 1000 TL 2 yıl vadeli, yıllık faiz ödemeli, %10 yıllık faizle vadeli mevduat yapıldığında 1. yılın sonunda 100 TL faiz getirisi olacaktır ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. 1100 TL ise 2. yıl için tekrar faize yatırıldığında 110 TL faiz getirisi olacak ve vade sonundaki toplam sermaye 1210 TL olacaktır.(Devletin yapacağı gelir vergisi stopaj kesintisi hariç)

Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir